• Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs 
  • Rezerwacja online bez konieczności instalacji aplikacji
  • Dostęp do Waszego salonu 24/h z każdego urządzenia multimedialnego z dostępem wifi
  • Dotarcie do większej ilości klientów w okolicy
  • Ewidencja klientów
  • Zarządzanie grafikami pracy
  • Dowolna liczba kalendarzy
  • Zestawienia statystyczne sprzedaży usług
  • Planowanie wdrażania usług i dostosowywania cen w świetle zmian rynkowych
  • Obsługa voucherów